Uudised

Algab kriisiõppus CREVEX 2023

28. septembril algab Muugal ametkondade, omavalitsuste ja erasektori ühine suurõppus CREVEX 2023, kus harjutatakse üleriigilise hädaolukorra lahendamist ja omavahelist koostööd. Kohalikud elanikud õppuse tegevustele reageerima ei pea.

Riigikantselei poolt keskselt koordineeritud ja Päästeameti korraldatav Eesti lähiajaloo suurim kompleksõppus CREVEX23 (crisis and evacuation exercise) Muugal keskendub eelkõige ulatuslikule evakuatsioonile, kriiskommunikatsioonile ja suuremahulistele päästetöödele. Õppusele kaasuvad mitmed riigiasutused, erasektor, Viimsi, Jõelähtme, Maardu, Saue ja Tallinna omavalitsused ning 1100 vabatahtlikku rollimängijat. Õppus kestab 31 tundi järjest.

Õppuse stsenaariumi järgi põrkavad Muugal kokku kütuserongid ja süttivad põlema. Suurele tulekahjule lisandub täiendav plahvatuse oht, mis sunnib elanikud evakueeruma. Proovile pannakse suuremahulise evakuatsiooni korraldamine nii Muuga sadamast, kui ohuga piirnevast alast.

Õppusele on värvatud üle tuhande vabatahtliku, kes mängivad evakueeritavaid. Ükski kohalik elanik oma kodust reaalselt lahkuma ei pea. Rollimängijate abiga testitakse, kuidas õnnestub evakueerida 1000 tsiviilelanikku sh koolidest ja hoolekandeasutustest ning mängitakse läbi kogunemiskohtade ja majutuskohtade korraldus. Rollimängijad saavad põneva kogemuse ja annavad olulise panuse õppuse õnnestumiseks.