DISBEG projekt

Projekti originaalnimi on "Development and integration of a common training system for trainers from firerescue departments working with children and young people in the Republic of Bulgaria, the Republic of Estonia and the Federal Republic of Germany"

DISBEG projekt on Bulgaaria, Eesti ja Saksamaa koostööprojekt, mille eesmärk on töötada välja ühine koolitusprogramm päästeala noorteringide juhendajatele. Erasmus+ programmi projekti juhib Bulgaaria Tuleohutuse ja Elanikkonnakaitse direktoraad ning lisaks Päästeametile on kaasatavaks projekti partneriks Suhli tuletõrjebrigaad Türingia liidumaalt. Projekt algab detsembris 2015 ja kestab 3 aastat.

Projekt on suunatud laste ja  noorte päästealase koolitusvõimekuse suurendamisele. Projekti raames koolitatakse noorteringide juhendajaid ning kaasatakse noori ning valmib innovaatiline ühine koolitusprogramm

Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.