Ehitusvaldkonna infopäev 17. aprill 2024

  • Tuleohutus olemasolevatele maa-alustele garaažidele nende rekonstrueerimisel – Erti Suurtalu, Päästeamet - salvestis ja ettekanne
  • Korterelamute renoveerimine tehaseliste fassaadielementidega – Rait Pukk, tuleohutusekspert - salvestis ja ettekanne
  • Päikeseelektripaigaldiste ehitus ja kasutuselevõtt tuleohutuse vaatest – Jaanus Ots, Päästeamet - salvestis ja ettekanne
  • Veevõtukoha rajamata jätmise analüütilise tõendamise juhend – Margo Kubjas, Päästeamet - salvestis ja ettekanne
  • Päästeameti poolt veevõtukoha ehitusteatise ja kasutusteatise kooskõlastamine– Margo Kubjas, Päästeamet - salvestis ja ettekanne