Ehitusvaldkonna infopäev – 19. mai 2022

Ehitise dokumenteerimisest – Margo Lempu, - slaidid ja video

Tuletõkestuslahendused – Erti Suutalu, - slaidid ja video

Tuleohutuspaigaldiste kasutused ja hooldused projekteerimise, ehitamise ja kasutuse käigus – Vassil Hartšuk- - slaidid ja video