Ehitusvaldkonna infopäev – 22. september 2022

  • Üksikelamu ja abihoone ehituse eelprojekti juhendmaterjal menetlejale - Margo Kubjas, Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik - slaidid ja video
  • Küttesüsteemide tuleohutus (projekteerimine, kasutuselevõtt, dokumentatsioon, hooldus jne) - Margo Lempu, Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik - slaidid ja video
  • Ülevaade küttesüsteemidega seotud tulekahjudest, Raido Mets, Lääne ohutusjärelevalve büroo peainspektor -slaidid ja video
  • Üksikelamu ja abihoone projekteerimine ohtlike ettevõtete ohualasse - Erti Suurtalu, ehituskontrolli teenuse ekspert - slaidid ja video