Ehitusvaldkonna infopäev - 24. mai 2023

  • Kemikaale käitlevad ettevõtted ja nendega seotud ehitusprojektide kooskõlastamine, Reelika Kuusik, ohutusjärelevalve osakonna kemikaaliohutuse ekspert - salvestis ja esitlus
  • Päikesepaneelide tuleohutus, Garri Mölder, Põhja ohutusjärelevalve büroo nõunik - salvestis ja esitlus
  • Tulekahjud hoonetes ja avastatud ehituslikud puudused, Erti Suurtalu, ohutusjärelevalve osakonna ekspert - salvestis ja esitlus