Harju maakonna riskid ja soovitused nendega toimetulekuks

Järgnev infovoldik keskendub eelkõige Harjumaa riskidele, kuid sisaldab nõuandeid hädaolukordades nagu keemiareostus, torm, üleujutus, maastikutulekahju ajal jms toime tulekuks. Voldikus kirjelduatud nõuanded kehtivad kõigile, olenemata piirkonnast!

Hädaolukorrad võivad ohustada inimeste elu ja tervist,  kahjustada oluliselt keskkonda, tekitada häireid elutähtsa teenuse toimimises või tekitada suurt varalist kahju. Seega on hädaolukorras oluline elanikkonna valmisolek ja õige käitumine.

Käesolev inforaamat kirjeldab Harju maakonnas enam  ettetulevaid riske ja annab soovitusi nendega toimetulekuks.  Iga inimese teadlik käitumine aitab ära hoida suurema kahju tervisele, varale ja keskkonnale.