Ohutuse infopäev

Ohutuse infopäev

Sel aastal keskendub Päästeameti infopäev ohutusele laiemalt ehk kuidas „Ohutus Algab Minust“. Mida toob endaga kaasa tuleohutuse seaduse muudatus, mida tähendab see teenusepakkujatele, hoone omanikele ja valdajatele, mida toob see kaasa järelevalves?

Oma kogemustest ohutuse tagamisel ja erinevate osapoolte koostööst räägivad teenusepakkuja, hooldusettevõtte, kohaliku omavalitsuse, suurõnnetuse ohuga ettevõtte ning ohutusjärelevalve esindajad. Paneeldiskussioon päeva teises pooles kutsub esinejaid ettekannete üle mõtisklema, probleeme veel täpsemalt lahkama ning koos lahendusi leidma.

Infopäeva on võimalik jälgida live-ülekandena. Link aktiveeritakse infopäeva lähenedes.
Küsimusi saab esitada ülekande ajal kommentaarides.

Päevakava

10:00-10:20   Sissejuhatus ja avasõnad
                     Tauno Suurkivi, Päästeameti peadirektori asetäitja
10:20-10:30   Muudatused õigusloomes
                     Mari Tikan, Siseministeerium
10:30-10:45   Ohutus kohalikus omavalitsuses
                     Janek Seidelberg, Rakvere vallavalitsus
10:45-11:00   Ohutus suurõnnetuse ohuga ettevõttes
                     Georgi Hrenov, AS DBT BCT Terminal

Paus 11:03-11:25
11:25-11:35   Muudatused õigusloomes
                     Mari Tikan, Siseministeerium
11:35-11:50   Ohutus teenusepakkuja vaates
                     Kajar Laus, Rovalis OÜ
11:50-12:05   Ohutus hooldusettevõtte vaates
                     Priit Orasson, AS G4S Eesti
12:05-12:25   Ohutus järelevalves
                     Ergo Manninen ja Reelika Kuusik, Päästeamet

Paus 12:27-12:40
12:40-13:20   Paneeldiskussioon
13:20-13:30   Kokkuvõte ja lõpusõnad

Päeva modereerib: Urmas Vaino