Elanikkonnakaitse

Ohuteavitus

Elanikkonnakaitse ja inimeste ellujäämise kriitilise tähtsusega baasvõimekused on ulatuslik evakuatsioon ja varjumine. Väga oluline on riigi võimekus ohupiirkonnas viibivaid inimesi hoiatada – ohuteavitus.

Kiireks ohuteavituseks kasutab riik erinevaid kanaleid ja vahendeid, mis võimaldavad võimalikult palju inimesi õigeaegselt ohu eest hoiatada:

  • meedia
  • asutuste veebileheküjed ja sotsiaalmeediakanalid
  • ohusireenid
  • mobiiltelefoni sõnumid (EE-ALARM) ja telefonikõned
  • valjuhääldiga teavitus
  • ukselt uksele teavitus

Ohuteavituse käitumisjuhised leiad Ole Valmis veebist või äpist. Vaata ka ohuteavituse teemalist veebikoolitust

Ohuteavituse kampaania bänner

Ohusireenide võrgustik

Päästeamet alustas ühtse üle-eestilise ohusireenide võrgustiku arendamisega 2022. aasta kevadel. Eesmärk on välja töötada süsteem, mis võimaldaks jõuda võimalikult suure arvu elanikeni ning mida oleks võimalik keskselt käivitada. Sireeniga teavitatakse siis, kui inimese elule on vahetu oht nt suurõnnetused, hädaolukorrad (näiteks kiirgusõnnetus või õnnetus ohtlike kemikaalidega), aga neid saab kasutada ka sõjalise ohu korral. Ohusireenide võrgustik valmib 2023. aastal.

Sireenidel põhinev ohuteavituse süsteem paigaldatakse 22 asulasse: Tallinna ja selle lähiümbruse tiheasustusse, Tartusse, Narva, Pärnusse, Võrru, Paldiskisse, Sillamäele, Tapale, Jõhvi, Kohtla-Järvele, Maardusse (sh Muugale), Rakverre, Valka, Keilasse, Viljandisse, Jõgevale, Põlvasse, Raplasse, Kärdlasse, Kuressaarde, Haapsallu ja Paidesse. Tulevikus soovime võrgustikku laiendada kõikidesse suurematesse linnadesse.