Elanikkonnakaitse

Ulatuslik evakuatsioon

Ulatuslik evakuatsioon on hädaolukorra või selle ohu korral elanikkonna ajutine ümberpaigutamine ohutusse asukohta. Saab rääkida võimalikest tuhandetest evakueeritavatest ja mingitel juhtudel isegi suurematest arvudest.

Evakuatsioon võib toimuda enne sündmust, selle ajal või pärast, kas vabatahtlikult või soovituslikult. Ulatuslik evakuatsioon on suuremahuline logistiline operatsioon, mille lahendamisse kaasub otseselt või kaudselt kogu riik. See on sündmus, mis vajab paljude asutuste ühist panustamist, omavalitsusüksuste koordineeritud tegevust ning inimeste teadlikkust ja valmisolekut.

Evakuatsioonitelk

Selleks, et ohuolukorras ulatuslik evakuatsioon sujuks, on vaja teha palju eeltööd: 

  • Päästeamet koostas evakuatsiooni korraldamise plaani, kus on välja töötatud ulatusliku evakuatsiooni põhimõtted, kokkulepped ja tegevusplaan, kuidas panustada nii riigi- kui regionaalsel tasandil ning arendada koostööd partneritega
  • kaardistatud on võimalikud evakuatsioonikohad üle Eesti, mahutavusega kuni ligi 50 000-le evakueeritavale
  • hangitakse evakuatsioonikohas inimeste majutamiseks vajalikud varud nagu voodid, madratsid, magamisvarustus, voodipesu ja evakuatsioonikoha toimimiseks vajalikud varud - vaheseinad, saalide põrandakatted ning elektrivarustuse tagamiseks vajalik (generaatorid, laadimisjaamad, lambid, välivalgustus, kõik vajalikud juhtmed jne). Samuti kaldteed, lukustatavad kapid, staabitöövahendid, hoonete kütmiseks/jahutamiseks vajalikud seadmed jne.

Ulatuslikuks evakuatsiooniks valmistumine ning selle läbiviimise korraldamine on Päästeameti ülesanne alates 1. jaanuarist 2022.