Hoonetulekahjude vältimine

Esmased tulekustutusvahendid on

  • pulbertulekustuti
  • väike tuletõrjekraan
  • kast liivaga
  • anum veega
  • tulekustutusvaip
  • improviseeritud tulekustutusvahendid, nagu riided, muld jne.
TagasiTulekahju vältimiseks