Julgeolekuolukord Euroopas

Kohalikule omavalitsusele

Kohalik omavalitsus on turvalise ja ohutu keskkonna tagamisel Päästeameti tähtsaim partner ja soovime, et saaksime sellesse koos panuse anda. Päästeamet on koostanud meelespea KOV-i olulisematest ohutusalastest tegevustest, mis aiatavad tagada ohutuma elukeskkonna ning valmistuda kriisiolukordadeks. Samuti tuletab meelespea meelde tähtsamad ennetusteemad, millega Päästeamet KOV-idega koostööd teeb. See sisaldab juhiseid, mis aitavad planeerida ohutuse ja kriisideks valmistumisega seotud tegevusi, mille abil tagada elanikele parem ja turvalisem kodukoht.

Päästeameti meelespea kohalikule omavalitsusele