Julgeolekuolukord Euroopas

Põhjalikud käitumisjuhised tegutsemaks kriisiolukorras

Inimene peaks hädaolukordades ja elutähtsa teenuse katkemise korral toime tulema vähemalt seitse päeva, kuni riigi abikäsi nendeni jõuab – olgu hädaolukord põhjustatud loodusjõududest või muust.

2019. aastal koostati käsiraamat, kuhu on koondatud eesti, vene ja inglise keeles juhised, kuidas toime tulla erinevate kriisiolukordadega.