Transpordiavarii

Enne liiklusõnnetust

Liiklusõnnetus on juhtum, kus vähemalt ühe sõiduki teel liikumise või teelt väljasõidu tagajärjel saab inimene vigastada, surma või tekib varaline kahju.

Kõige tähtsam on osata ette näha liikluses varitsevaid ohte. Liiklusõnnetuste peapõhjus pole mitte niivõrd tehnoriketes ega kehvas liikluskorralduses, kuivõrd liiklejate ekslikes toimingutes. Sageli ei ole tegemist mingi konkreetse eksimusega, vaid juhuste kokkusattumisega, mis põhjustab raskeid tagajärgi.

Paljuski on liiklusõnnetuste põhjused psühholoogilised. Miskipärast tahavad inimesed sageli riskida. Riskimine on sellise toimingu valimine, mis ebaõnnestumisel seab inimese senisest halvemasse olukorda:

  • sõidukijuhid valivad sellise sõidukiiruse, mis antud oludes ei ole sobiv
  • sõidukijuhid sooritavad möödasõite, mis on ohtlikud
  • jalakäijad ületavad tänavaid kohtades, kus on halb nähtavus
  • jalakäijad ületavad sõiduteid liikuvate sõidukite vahelt või seisvate sõidukite varjust
  • eiratakse meelega liikluseeskirju
  • teedel sõidetakse jalgrattaga liikluseeskirju tundmata

Igasugune risk on täiesti põhjendamatu, kui teistest ohtlikum lahendus valitakse vaid selleks, et oma võimeid proovile panna. Paljud inimesed alahindavad ohte ja riskivad ainult sellepärast, et oma igapäevaellu põnevust tuua.

Ohtu alahinnatakse kahel põhjusel:

  • teadmatus
  • inimene võib olla ohust teadlik, kuid hoolimatuse või oma võimete ülehindamise tõttu ei lase ta ennast sellest häirida

Määravaks võib saada ka see, et inimesed on ohust ja õnnetuse tõenäosusest teadlikud, kuid alati arvatakse, et see ei juhtu minuga.

Liikluses tähendab turvalisus inimese võimet mitte tekitada liiklemisel ohuolukordi, nende kujunemise korral aga ohtudele edukalt vastu seista (sõltumata sellest, kas ta on põhjustanud ohuolukorra ise või ei). Lühidalt – võimet õnnetust vältida. Tähtis on osata ebatavalistes olukordades edukalt käituda.