Transpordiavarii

Esmaabi andmine

Kui sõidukis on kannatanuid, siis on esmalt vajalik kiiresti nende seisund välja selgitada. Kui hakata kannatanuid sõidukist välja aitama enne vajalike uuringute läbiviimist ja esmaabi andmist, võib vigastusi juurde tekitada või eluohtlike vigastuste korral põhjustada ka surma. Ainsaks erandiks on olukord, kus sõiduk on süttinud. Sellisel juhul ei ole kannatanu seisundi hindamine oluline. Kui on võimalik kannatanu sõidukist välja aitamine ilma enda elu ohtu seadmata, siis tuleb seda teha viivitamatult.

Kannatanu seisundi uurimisel tuleb esmalt kontrollida kannatanu:

  • teadvust
  • hingamist
  • südametegevust
  • seejärel verejooksude ja šokitunnuste esinemist

Liiklusõnnetuste korral on väga suur oht lülisamba (selgroo) vigastuste tekkeks. Kui selleks on kahtlust, siis ei tohi kannatanut liigutada. Kui sõitjad ei ole kandnud turvavööd, siis on väga suur oht hulgivigastustele, kus kannatanu on saanud korraga kaks või enam vigastust (rindkere-, pea-, lülisamba kaelaosa-, reieluude vigastused).

Mootorrattaõnnetuste korral on tüüpilised vigastused ajutrauma, koljumurd ja sääreluude murrud.

Jalgratturite vigastused on mootorratturite omadega sama liiki, kuid kergemad. Kuni kiirabi saabumiseni on tähtis kannatanu elutähtsate funktsioonide säilitamine ja kannatanule lisavigastuste tekitamise vältimine.

Kannatanu sõidukist väljatõstmine on üldjuhul professionaalne töö, mida peab tegema mitu inimest korraga. Kui kannatanu sõidukist välja tõstmiseks puudub otsene vajadus (sõiduk ei põle, sõiduk pole vees jne), siis on parem oodata, kuni saabuvad päästeteenistus ja kiirabi. Kui kahtlustad kannatanul lülisamba vigastust, siis proovi esmalt fikseerida tema kael. Kaela fikseerimine tähendab selle hoidmist kindlas asendis. Selleks on kõige parem paigaldada kaelale spetsiaalne kaelalahas, kuid abiks on ka käepärastest vahenditest tehtud toed. Selle tegevusega väldime seljaaju vigastamist. Püüa meeles pidada, et kui kannatanut on tingimata tarvis õnnetuskohalt eemale saada, siis teda ei tassita, vaid lohistatakse ettevaatlikult, et teda võimalikult vähe liigutada ja koormata.

Juhul, kui sõiduk on katuse peal ja sees on inimene, kes on turvavööga kinnitatud ja ripub pea alaspidi või muus asendis, siis tuleb seda situatsiooni pidada väga ohtlikuks olukorraks. Inimese keha raskus on piisavalt suur selleks, et pea peale kukkudes endale suurt viga teha (seda enam, kui inimene juba on vigastatud). Et sellist olukorda vältida, tuleb esmalt liigutada kannatanut selliselt, et tema jalad puutuksid vastu põrandat (milleks antud juhul on sõiduki lagi). Samuti on hea, kui ta ennast kätega toetab ja ka abistaja teda toetaks. Alles seejärel, kui kannatanu on fikseeritud asendisse, kus ta toetub kindlalt maha, võib avada turvavöö kinnituse.