Transpordiavarii

Peale liiklusõnnetust

Tegutsemise ABC

Peamised tegevused, kui oled sattunud liiklusõnnetusele:

võimalusel võta endale tulekustuti käeulatusse, sest on sõiduki süttimise oht;

kui sõiduk on süttinud, siis püüa enda elu ohtu seadmata kannatanu sealt kätte saada.;

kontrolli avariis osalenud inimeste seisundit (kõneta neid – kas reageerivad, kontrolli hingamist ja pulssi, vaata väliseid vigastusi, uuri, kas kuskilt valutab);

kui on olemas kaelalahas ja oskus seda peale panna, siis kasuta seda;

vestle kannatanu(te)ga, kontrollides nende teadvusel olekut;

peata verejooks;

vajadusel tee elustamist.

Kaasliiklejate abistamine

Inimene, kes satub pealt nägema liiklusõnnetust, on tahtmatult võtnud enda peale suure vastutuse. Kõigil inimestel on kohustus abistada kannatanuid, kuid kõigil on selleks erinev valmisolek. Ei ole eriti palju neid, kes oskavad anda vajalikku esmaabi, kuid kõik saavad mingilgi määral hakkama abi kutsumisega.

Kui satud kohta, kus on toimunud liiklusõnnetus või toimub see lausa sinu nähes, siis esmalt on õige juurde minna ja sõidukis viibijat või viibijaid kõnetada. Proovi kannatanuga teda kõnetades kontakti saada.

Sellega on võimalik selgeks teha, kas keegi on saanud kannatada ja kas osalised on teadvusel. Kui sõidukisolijad on suhtlemisvõimelised, siis on mõttekas neilt küsida, kas kõik on terved ja kas on vaja kutsuda kiirabi. Kui kellelgi midagi olulist viga ei ole, siis on õnnetuses osalenute enda otsustada, kas nad soovivad sündmuskohale kutsuda politseid või mitte. Kui aga sulle tundub, et see, kes oli roolis, võib olla tarbinud alkoholi, siis peab tingimata politsei välja kutsuma. Kui selgub aga, et keegi on saanud kannatada, siis tuleb õnnetusest koheselt teavitada häirekeskust hädaabinumbril 112.

Kui sõidukis on kannatanud, siis tuleks enne neile abi osutamist likvideerida tulekahju tekke oht. Et vältida avarii teinud sõiduki süttimist, tuleb võimalusel eemaldada sõiduki akult miinusjuhe. Sageli on see raskendatud juba seetõttu, et sõiduki esiosa on lömmis. Proovi ära hoida igasugust sädeme tekkimise võimalust. Juhul, kui sõiduk on süttinud, kasuta tema kustutamiseks tulekustutit. See peab peal olema kõikides sõidukites. Tänapäeval on sõidukites peamiselt 2 kg pulberkustutid. Süttimise või süttimisohu korral võta kohe tulekustuti.

Transpordivahendite tulekahju saab harilikult alguse mootoriruumist. Kõige efektiivsem ongi kustutamisel suunata juga sinna ning seejärel sulgeda kapott, et põlemine uuesti hoogu ei võiks saada.


Kui sa ise oled sündmuskohal ilma autota (üksi) ja kustutit ei ole kuskilt võtta, siis asu koheselt kannatanutega tegelema.

Õnnetuspaigas ei ole sageli võimalik kuigi palju ära teha, seepärast on äärmiselt tähtis, et see vähene, mida kohapeal suudetakse ette võtta, oleks tehtud õigesti.