Transpordiavarii

Politsei, päästeteenistuse ja kiirabi tegutsemine

Kui sündmuskohale saabuvad operatiivteenistused, siis algab seal suhteliselt kindlatele reeglitele ülesehitatud tegutsemine.

Politsei suleb vajadusel liikluse, piirab sündmuskoha ja asub teostama esialgseid uuringuid õnnetuse põhjuste väljaselgitamiseks.

Päästeteenistus kõrvaldab tuleohu ning asub kannatanuid sõidukist välja aitama.

Kiirabi osutab esmaabi ning transpordib kannatanud haiglasse.

Kõigi nende toimingute peaeesmärgiks on inimelu päästmine. Kogu tegutsemine peab olema suunatud sellele, et kannatanu saaks võimalikult kiiresti meditsiinilist abi ilma uute vigastusteta.

Üldjuhul on esmaabi andmine võimalik ka siis, kui kannatanu on sõidukis kinni, mistõttu on kannatanu ülikiire väljasaamine hädavajalik vaid siis, kui sõiduk põleb. Kindlasti otsitakse läbi ka sündmuspaiga lähiümbrus, sest šokis inimesed võivad põgeneda metsa ning samuti võib mõni vigastatu püüdnud minna abi järele.

Sina pead sellisel juhul asuma eralduslindist väljapoole, kuid kui sul on sellist informatsiooni, mida operatiivtöötajad peavad teadma, siis räägi see edasi (kui sa nägid, kuidas õnnetus juhtus; kui sa nägid, kes oli roolis; kui sa nägid kedagi sündmuskohalt lahkumas jne).


ÄRA KUNAGI SEGA TEGUTSEVAID OPERATIIVTÖÖTAJAID, KUID ANNA NEILE VAJALIKKU INFOT!