Keemiaõnnetus

Mis on sireen?

Sireen on paigaldatud suurõnnetuse ohuga ja ohtlikkusse ettevõttesse või ohustatud aladele, et hoiatada tekkinud ohust. 

Kuula ohusireene:

Üldhäire signaal
Minuti pikkune tõusev ja langev heli, mida korratakse vähemalt kolm korda 30-sekundilise pausi järel.

Üldhäire signaali kasutatakse tähelepanu saamiseks kõikide ohtude puhul ning see tähendab, et ohu kohta on oodata täiendavat teavet ja käitumisjuhiseid!

Üldhäire lõpp
Ühtlane minutipikkune heli pikkusega, mida edastatakse üks kord.

Häire lõpu signaal tähendab, et oht on möödas.

Testsireen
Ühtlane pidev heli üldpikkusega kuni 7 sekundit.

Testimise signaal tähendab sireeni korralist testimist ning elanikele kohustuslikke tegevusi kaasa ei too.

Kuidas käituda kui kuuled sireeni:

1. Väljas viibides liigu risti tuule suunaga ohualast kaugemale! 

2. Mine suletud ruumi, et kaitsta end gaaside või plahvatuse eest!

3. Sulge korralikult kõik uksed ja aknad ning ventilatsioon ja tuulutusavad!

4. Autos olles sulge uksed ja aknad ning lülita välja ventilatsioon!

5. Teavita ning abista naabreid ja lähedalasuvaid kaaskodanikke!

6. Lülita sisse Vikerraadio või Raadio 4 või telekanal ETV ja kuula seal antavaid käitumisjuhiseid! Informatsiooni saad ka www.rescue.ee
ja riigiinfo telefonil 1247.

7. Harjumatute lõhnade esinemisel hoia suu ja nina ees niiskeid rätikuid ja mine ülemistele korrustele, kuna õhust raskemad mürgised gaasid kogunevad allapoole.

8. Ära kasuta lahtist tuld!

9. Kasuta telefoni ainult tõsisel vajadusel, et mitte koormata telefoniliine.