Kriisiks valmistumine korteriühistule

Keldrite varjumiskindluse parandamise taotlusvoor

Tiheasustusalade korteriühistud saavad küsida toetust keldrite varjumiskindluse parandamiseks. Taotlusvooru eelarve on 1,2 miljonit eurot.

Raha saab taotleda erinevateks töödeks, millega keldreid varjumiseks kohandada. Näiteks saab soetada energia varustuskindluse tagamiseks vajalikke seadmeid nagu generaatorid ja autonoomsed akupangad. Samuti keldriruumide siseviimistluse ja sissepääsude korrastamiseks või uste vahetamiseks.

Kortermajade keldrite varjumiseks sobilikuks kohandamiseks on Päästeamet koostanud soovitused.

Toetuseks kvalifitseeruvad korterelamud, mis:

  • asuvad vähemalt 15 000 elanikuga tiheasustusaladel (Tallinn, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Rakvere, Narva, Viljandi)
  • on eelkõige tüüpprojektiga suurpaneelelamud või plokkidest ehitatud korruselamud, mis on ehitatud perioodil 1950-1990

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus Päästeameti e-posti aadressile ....

Olulised tähtajad:

  • Taotluse esitamise tähtaeg on 29. september 2023 kell 17
  • Toetust võib kasutada kuni 30. novembrini 2024
  • Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada hiljemalt 22. detsembriks 2024

Dokumendid:

Täiendavat infot taotlusvooru tingimuste kohta saab e-posti aadressilt ....