Küttesüsteemide portaali KKK

Kui majapidamisel on mitu küttesüsteemi

Kuidas andmeid sisestada kui majapidamisel on kolm hoonet ja igas hoones on mitu küttesüsteemi? Kas kõikidele pliitidele- ahjudele on vaja eraldi akt teha?
Soovitame iga hoone kohta teha eraldi akt kuna hilisema hooldusinfo haldamine portaalis on sel juhul lihtsam.
Küll aga on soovitatav küttesüsteemid korraga ära hooldada ning koostada ühes hoones olevatele küttesüsteemidele üks akt (st akt koostada iga hoone kohta eraldi).
Juhul kui ühel kinnistul on mitu hoonet tuleb akti koostamisel eristada nime järgi, millises hoones konkreetne küttesüsteem asub (näiteks: elumaja ahi, elumaja pliit, saunamaja pliit jne).
Kui soovitakse akti teha vaid ühele hoonele, tuleb akti sisestades eemaldada teiste hoonete küttesüsteemid, mille kohta akti ei tehta.
Pikema selgituse leiab videojuhisest: https://www.youtube.com/watch?v=trHJNcB5lnI
Kõik küttesüsteemide portaali juhendid on leitavad Päästeameti kodulehel https://www.rescue.ee/et/kuettesuesteemide-seadustamine