Küttesüsteemide portaali KKK

Küttesüsteem ei ole korras või ei saanud kõike kontrollida

► Mida märkida portaali kui kortermajas ei ole võimalik korstnajalale ligi pääseda ja see jääb puhastamata?

Juhul kui ühiskasutuses oleva küttesüsteemi osale (näiteks korsten) ei ole võimalik ligi pääseda ja seda kontrollida, tuleb see portaalis ära kirjeldada. Juhul kui korterisiseste kütteseadmete osas esineb puudujääke, tuleb esitada ettepanek.

► Kas saab väljastada akti kui kortermajas pole võimalik kontrollida teist korterit läbivat korstna osa?
Akti saab väljastada kontrollitud korteri küttesüsteemile, millele küttesüsteemide hooldus telliti. Lisaks tuleb infona kirjeldada, et ei olnud võimalik kontrollida teist korterit läbivat küttesüsteemi osa (näiteks korsten).

► Mida märkida portaali nende küttesüsteemide kohta, mida ei õnnestunud kontrollida?
Juhul kui hoones on mitu küttesüsteemi ning hooldust ei õnnestunud teha osadele küttesüsteemidele nt ajapuuduse tõttu, siis nendele küttesüsteemidele, mida hooldada ei jõutud, akti ei väljastata (st portaali märget ei tehta).
Kui on tellitud küttesüsteemi hooldus aga ligipääs küttesüsteemile on takistatud, siis tuleb vormistada ettepanek.

► Kui maja ostuga ilmneb varjatud puudustega küttesüsteem ja koostatud on negatiivne eksperthinnang. Mis saab edasi?
Uuel omanikul jääb paratamatult kohustus leida lahendus, kuidas viia küttesüsteemide olukord vastavusse nõuetega. Võimalikud vaidlused tuleb praegusel ja endisel omanikul ise lahendada.

► Mis juhtub kui mingil põhjusel jääb info portaali kandmata? Kas järgneb karistus siis kui suur see on nii juriidilisele kui ka füüsilisele isikule?
Kui mingil põhjusel jääb info portaali kümne tööpäeva jooksul kandmata, tuleb seda teha kindlasti tagantjärgi. Ka töö tellinud isikul on õigus nõuda andmete portaali sisse kandmist.
Kohustus andmed portaali sisestada tuleneb tuleohutuse seadusest (§9 lg4 ja §11 lg7 ja lg8) ja nõuete mittetäitmisel on Päästeametil õigus algatada teenusepakkuja suhtes haldusmenetlus ning vajadusel teha ettekirjutus koos sunnirahahoiatusega. Lisaks arvestatakse infot kutsete taastõendamisel kutseandja poolt.