Päästeala noorteringid

Noorteringi töökorraldus

Noorteringi tööd korraldab ringi juhendaja koostöös mittetulundusühingu, Päästekeskuse ja koostööpartneritega.
Pääste noortering tegutseb komando või vabatahtliku päästeseltsi ruumides, nende puudumisel kasutatakse muid üldkasutatavaid kohaliku omavalitsuse ruume.
Päästeala noortering tegutseb regulaarselt ja järjepidevalt alates oktoobrist kuni mai lõpuni vähemalt 1,5 tundi nädalas või 6 h kuus. Noorteringides õpitakse läbi aktiivse tegevuse. Meie tegevuste nimekiri on pikk - tutvume päästesüsteemiga ja päästjate varustusega, õpime käsitlema tulekustutit; proovime läbi, mis reaktsiooni võivad vallandada erinevate ainetega tule kustutamine; tutvume demineerijate tööga, räägime veeohutusest, külastame Häirekeskust, harrastame tuletõrjesporti, matkame, mängime läbi erinevaid ohusituatsioone, orienteerume. Päästenoortel on võimalus osaleda erinevatel võistlustel ka välismaal.

Optimaalne noorte arv ringis on ühe juhendaja korral 12. Noore arenemine ringis ning teemade käsitlus toimub koolitusprogrammi alusel. Iga-aastase tegevuskava koostab noorteringi juhendaja vastavalt osalejate oskustele, teadmistele ja soovidele. Ringitöös kasutatakse nii teoreetilisi kui praktilisi õppemetoodikaid. Juhendaja koostab noorteringis osalejate kohta nimekirja ning peab nende osalemise kohta päevikut.

Noorteringis osalejal on võimalus osaleda kord aastas toimuvas üleriigilises päästeala noortelaagris.