Käitumisjuhised võimalike kriisidega toimetulekuks

Päästeamet on koostanud käitumisjuhised selle kohta, kuidas tulla toime võimalikes kriisiolukordades. Mõelgem näiteks talvisele elektrikatkestusele Saaremaal, marutuultest tingitud kriisile Kagu-Eestis või elu seiskumisele koroonaviiruse tõttu - need kõik nõudsid toimetulekuks teadmisi. 

Kriisi korral on oluline, et oleksid selleks hästi valmistunud - kodused varud on olemas ja kriisiolukordade võimalikud tegevusplaanid lähedastega läbi arutatud. 

Eesti-, vene- ja ingliskeelsed käitumisjuhised leiad lehekülje parempoolsest veerust.