Keemia-, kiirgus- ja plahvatusohu sündmuste lahendamise võimekuse loomine ja parendamine

Projekti raames tagatakse erimaterjalide (lõhkematerjal, kemikaalid jms) ohutu käitlemine ja hävitamine, ühtne hoiustamine, operatiivne valmisolek reageerimiseks ning luuakse sündmuste uurimise ja analüüsimise võimekus. Projekt tõstab EOD ja CBRN valdkonna võimekust.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Sisejulgeolekufondi kaudu ja EV Siseministeerium. Projekti planeeritud maksumus on kokku 3 420 164 eurot. Ministeerium annab toetusena projekti elluviimiseks Sisejulgeolekufondi politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendist toetust maksimaalselt 2 565 123 eurot ehk 75% projekti kogukulust.

Toetuse saajaks ja projekti elluviijaks on Päästeamet, Raua 2, 10124 Tallinn.

Päästeameti poolne kontaktisik on haldusosakonna juhataja Janar Kärner (telefon: 628 2043; e-post: ...).