Kooskõlastused ja heakskiidud

Viimati uuendatud 27.01.2014

Päästeamet peab kooskõlastama mitmed ehitustega seotud toimingud. Heakskiit tuleb saada ka avaliku ürituse korraldamiseks ning avalikku lõkke tegemiseks. Kooskõlastuste alt leiad kooskõlastuste nõuded ja taotluste vormid.

Ehitusjärelevalve teostamine kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse. Seetõttu tuleb hoone ehitamiseks või rekonstrueerimiseks pöörduda kohalikku omavalitsusse. Välja tuleb selgitada, kas piirkonnale on kehtestatud detailplaneering. Kui detailplaneeringut ei ole kehtestatud ja ei ole detailplaneeringu koostamise kohustust, siis väljastab kohalik omavalitsus projekteerimistingimused.