Kodu tuleohutusalane nõustamine

Päästeameti soov on aidata inimesel oma kodu tuleohutumaks muuta ja seeläbi vähendada elumajade tulekahjude arvu.

Kodunõustamise eesmärk on vaadata koos omanikuga üle kodu tuleohutusalane olukord ja anda inimestele nõu.

Selleks tulevad vabatahtlikud ja kutselised päästjad inimestele kodudesse külla. Päästjad võivad sattuda kõigi ukse taha, aga tihedat koostööd tehakse kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega, et kindlasti jõuda abi vajavate inimesteni. Paha ei tee seegi, kui Sina ise annad Päästeala infotelefonile 1247 või kohalikule omavalitsusele teada abi vajavast kodust. Kindlasti ei tohi ilmselgeid ohumärke – napsitamine ja toas suitsetamine, katkised küttekolded, elektri või suitsuanduri puudumine – ignoreerida. Ohust teatamisega näitate, et hoolite nii endast kui ka oma kogukonnast.

Päästeamet nõustab tuleohutuse osas ja aitab ohte märgata, kuid lõplik vastutus oma kodu turvalisuse eest jääb inimesele endale. Nõustamise eesmärk ei ole inimest kontrollida või trahvida.

Kodunõustamisi tegevad päästjad kannavad Päästeameti eraldusmärkidega riietust ja esitavad Päästeameti hologrammiga töötõendi. Üldjuhul viiakse kodu tuleohutusalasi nõustamisi läbi Päästeameti punaste päästeautodega päevasel ajal ajavahemikus kell 10-20.

Nõustamine kestab tavaliselt 20-30 minutit. Nõustamisi tehakse kogu aasta vältel, enam külmal perioodil ja vähem suveperioodil.

 Kodunõustamise ajal:

  • vaatame üle koduvälise ohutuse (lõkkekohad, grillid, tiigid, kaevud, prügi ladustamise, operatiivsõidukite ligipääsu, ohtlikud puud jmt)
  • vaatame üle küttekollete korrasoleku; 
  • vaatame üle suitsuanduri olemasolu, asukoha ja töökorras oleku;
  • vaatame üle elektriseadmete ohutu kasutamise;
  • vaatame üle lahtise tule kasutamise (küünlad, toidu valmistamine, lastele tikkude kättesaamine jmt);
  • hindame inimeste ohtu tekitavaid käitumisharjumusi (suitsetamine, küttekollete korrasolek ja ohutu kasutamine jmt);
  • vajadusel juhime tähelepanu ka muudele ohtudele (veekogud kodu ümbruses, evakuatsiooniteed, käitumine tulekahju korral, esmaste tulekustutusvahendite olemasolu jmt)