Ohusireenide võrgustik

Päästeamet alustas ühtse üle-eestilise ohusireenide võrgustiku arendamisega 2022. aasta kevadel. Eesmärk on välja töötada süsteem, mis võimaldaks jõuda võimalikult suure arvu elanikeni ning mida oleks võimalik keskselt käivitada. 

Sireenidel põhinev ohuteavituse süsteem paigaldatakse 22 asulasse: Tallinna ja selle lähiümbruse tiheasustusse, Tartusse, Narva, Pärnusse, Võrru, Paldiskisse, Sillamäele, Tapale, Jõhvi, Kohtla-Järvele, Maardusse (sh Muugale), Rakverre, Valka, Keilasse, Viljandisse, Jõgevale, Põlvasse, Raplasse, Kärdlasse, Kuressaarde, Haapsallu ja Paidesse. Tulevikus soovime võrgustikku laiendada kõikidesse suurematesse linnadesse.

Sireeniga teavitatakse siis, kui inimese elule on vahetu oht. Sellised olukorrad on suurõnnetused, hädaolukorrad (näiteks kiirgusõnnetus või õnnetus ohtlike kemikaalidega), aga neid saab kasutada ka sõjalise ohu korral. Sellises olukorras peab inimese käitumine olema kindel ja teadlik – esimesel võimalusel tuleb varjuda siseruumi, otsida lisainformatsiooni ja käituda saadud juhiste järgi. Ohu piirkonnas viibivad inimesed saavad ka SMSi (EE-Alarm), mis samuti hoiatab inimesi ohust nende piirkonnas. Lisaks kasutatakse ohuteavituseks ka massimeediat, asutuste veebilehekülgi ja sotsiaalmeediakanaleid, mobiiltelefoni sõnumeid, vajadusel ka valjuhääldeid ja ukselt uksele teavitamist.

Täpsemaid käitumisjuhiseid selle kohta, kuidas toimida, kui kõlab ohusireen, tutvustatakse elanikkonnale 2023. aastal.

Ohusireenide võrgustiku tehnoloogilise poole loomise eest vastutab Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

Ohusireenide võrgustik valmib 2023. aastal.