Teabenõue

Hea lehekülastaja!
Täites alljärgneva vormi saad esitada teabenõuet kõikidele meie päästeasutustele. Teabenõudele vastatakse lähtuvalt Avaliku teabe seaduses ettenähtud korrast ja tingimustest. Päringutele, mis ei ole teabenõuded Avaliku teabe seaduse mõistes, vastatakse märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamise seaduse alusel.

Teabenõude andmed
Teabenõudja kontaktandmed
Teabenõude täitmise viis


Kontrollkood
Kontrollkood

* Tärniga tähistatud väljad on kohustuslikud.