Päästeala Noortelaager 2016

04.-08. juulil 2016 toimub Pärnumaal Pärlseljal viieteistkümnes Päästeala Noortelaager. Laagrisse oodatakse 240 last ja noort vanuses 7-15 aastat.

Noortelaagris omandavad lapsed päästealaseid teadmisi, oskavad tähele panna ümbritsevaid ohte ning üksteist abistada. Siin korratakse üle nii riskide ennetamise põhitõed kui ka, kuidas tegutseda ohuolukordades nii, et ei seata end ega teisi ohtu.

Laagri korraldusmeeskond koosneb viiekümnest vabatahtlikust päästeala spetsialistist üle Eesti.

2016. aasta noortelaagri projektijuhid on Tiina Laube Päästeametist ja Mikko Virkala Ida päästekeskusest ning Katrin Žagorski Lääne-Päästekeskusest.

Lisainformatsioon: ... või ...

Telefonidel: +372 51 00 434 (Tiina) ja +372 53 00 1461 (Mikko)

Kes saavad laagris osaleda?

Laagris saavad osaleda pääste noorteringides tegutsevad lapsed. Täpsema komplekteerimisega tegelevad päästekeskused ja Päästeamet. Osalejate kohade jaotus regiooniti on järgmine:

Ida Päästekeskus 65 kohta (12 noorteringi);
Lääne Päästekeskus 40 kohta (7 noorteringi);
Põhja Päästekeskus 35 kohta (6 noorteringi);
Lõuna Päästekeskus 40 kohta (7 noorteringi).

Päästeala noortelaagri korraldusmeeskonnale kuulub 40 kohta. Need on laagri korraldajate isiklikud lapsed. Kolm kohta läheb Päästeala laste toetusfondile, 10 soomlastele ning 7 koostööpartneritele (koordineerib Päästeamet).

Mis laagris toimub?
Päästeala Noortelaagri tegevused viiakse läbi temaatiliste päevadena.

Terepäev – laagri territooriumi avastamine. Laagriväravad avatakse kell kümme hommikul, kõikide rühmade kasvatajad tulevad oma lastele vastu ning lapsed majutatakse majadesse. Toimub suur Päästeala noortelaagi avamine. Terepäeval toimuvad erinevad tegevused laagri eluga kohanemiseks ning omavahel tutvumiseks. Terepäeva aitab ellu viia Valdik Kask.

Tule- ja ohutuspäev – tule-, liiklus-, raudtee-, plahvatus-, olme-  ja teiste ohutusalaste tegevustega päev. Selguvad parimad mini ja noor päästjad. Ohutuspäeva tegevused viivad ellu Piret Seire ja Margo Tammepõld.

Arstipäev – tervise, meditsiini ja esmaabi teemaline õppepäev. Peale hommikutantsu saavad laagrilised panna oma teadmised ja oskused proovile õnnetuses osalenutele esmaabi andmises. Lisaks leiab aset kõigi laagriliste lemmik tegevus - VEEPARK. Arstipäev lõppeb rahustava lõkkeõhtuga. Arstipäeva juhid on Jana Ristimets ja Pille Unt.

Sünnipäev – terve päeva vältav päästeala noortelaagrile pühendatud sünnipäev. Tegevused kinnistavad sõpruse ja üksteisest hoolimise tähtsust. Kuna neljapäev on viimane õhtu koos laagris olla, siis sel öösel laagris öörahu ei kehti. Disco toimub senikaua, kuni viimane tantsija tahab tantsida. Sünnipäeva juhivad Kiira Udu ja Viktor Saaremets.

Päästeala noortelaagri päev – viimane päev laagris, kus meenutatakse eelmisi päevi ning laagreid. Toimub laagri pidulik lõpetamine. Päeva juhid Meeme Riismaa.

Mida võtta laagrisse kaasa?
Vaata siit

Kes meid toetavad?
Suur tänu meie toetajatele!