Päästeala noortelaager 2023

24.-28. juulini 2023 toimub Põlvamaal Valgemetsas 22. Päästeala Noortelaager. Laagrisse oodatakse 200 last ja noort vanuses 7-15 aastat.

Laagri eesmärk on pakkuda noortele mitmekülgset tegevust nii õppe- kui meelelahutuse eesmärgil. Aasta jooksul on noored osalenud ja õppinud vabatahtlike päästekomandode juures päästeringides. Laagris on lastel hea võimalus omandatud teadmised praktikasse panna. Selle tulemusel oskavad noored ellu astudes paremini ära tunda ja ennetada riske ning ohuolukordades sihipäraselt tegutseda. Lapsed ja noored, kasvades ning õppides tundma ja ennetama ohte, kujundavad oma elukeskkonda ohutumaks. Iga laagris osalenu viib õpitu ja kogetu endaga kaasa, muutes eneselegi teadmata Eesti turvalisemaks ja paremaks elupaigaks. Laagri korraldusmeeskond koosneb viiekümnest vabatahtlikust päästeala spetsialistist üle Eesti.

Kes saavad laagris osaleda?

Laagris saavad osaleda päästeala noorteringides tegutsevad lapsed. Täpsema komplekteerimisega tegelevad päästekeskused ja päästeamet – info on ajas täienev! 😊

2023. aasta Päästeala Noortelaagri juhid on Valdik Kask, Sandra Kallas ja Mikko Virkala.
Lisainformatsioon: ... ja telefonilt +372 53 00 1461 (Mikko).