Päästeamet on partneriks uues EL projektis "From Gaps to Caps"

24.-25. märts 2015 sai Islandil väärika avapaugu uus EL projekt, milles Päästeamet on projektipartneriks. Tegemist on EL Läänemere regiooni kriisireguleerimise võimekuste ja tühimike tuvastamise projektiga, mille kestvus on 1. jaanuar 2015 kuni 31. detsember 2016.

Projekti peamine eesmärk on hõlbustada tulevasi rahvuslikke kriisireguleerimise võimekuste hindamisi vastavuses Euroopa Liidu Elanikkonnakaitse Mehhanismi otsustega projektis osalevate riikide hulgas. Projekti aluseks võeti käesolevale projektile eelnenud EL Läänemere regiooni elanikkonnakaitse projektis „14.3“ välja töötatud stsenaariumid.

Projektis on kaks sisulist blokki, C ja D. Projekti bloki C tegevusi juhib Islandi Ülikool ning bloki fookus on suunatud kriisireguleerimise võimekuste hindamise metoodika kujundamisele Läänemere regioonis läbi tiheda koostöö 10 riigiga. Bloki C raames panustatakse ka hetkel EL tasandil arendatavasse kriisireguleerimise võimekuste hindamise metoodikasse.

Projekti blokk D keskendub aset leidnud õnnetuste, hädaolukordade ja õppuste hindamiste võrdlusele 8 EL Läänemere regiooni riigis ning bloki eduka töö läbiviimise eest vastutab Hamburgi Tuletõrje- ja Päästeteenistus. Regionaalse meeskonnatöö tulemusena defineeritakse ühiskriteeriumid, mida rakendatakse eelnevalt toimunud õnnetuste, hädaolukordade ja õppuste hindamiste hindamisraportite võrdlemisel, koostatakse loetelu ning järeldused Läänemere regiooni kriisireguleerimise võimekuste planeerimise ja hindamise parimate praktikate ja tühimike erinevuste ja sarnasuste osas.

Projekti raames toimuvad seminarid, luuakse Läänemere regiooni kriisireguleerimise võimekuste taset parandavad dokumendid, vahetatakse oskusteavet ning luuakse platvorm edasiseks koostööks kriisireguleerimise alal regiooni riikide vahel.

Projekti lõppedes peaksid olema paranenud projektis osalevate Läänemere regiooni riikide võimekused rahvuslike võimekuste ja riskide hindamise ettevalmistamiseks ja ülevaatamiseks, suurenenud võrreldavus tulevaste rahvuslike võimekuste hindamiste vahel ning suurenenud piiriüleste ohtude teadlikkus nagu ka paranenud piiriüleste vajaduste teadlikkus ja mõistmine.

Projekti üldeelarve on 631 657,55 eurot. Projektis on partnerid 10 Läänemereriigist ning projekti avalikustamistegevuste eest vastutab Läänemeremaade Nõukogu Sekretariaat. Projekti juhtpartner on Leedu Tuletõrje- ja Päästeteenistus. Päästeametit esindavad projektis Ida Päästekeskuse kriisireguleerimise büroo peaspetsialist Viktor Abramson, Sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise õppetooli juhataja Jaan Tross.

ROHKEM INFOT: www.gapstocaps.eu

Päästeametipoolne projekti koordinaator:
Kristiina Vilu
Väliskoostöö peaspetsialist
Telefon: 628 20 52
E-post: ...