Infotund 18.01.2023: 1. jaanuarist 2023 kehtima hakanud õigusaktide muudatused

  • Õigusaktide muudatused - Mari Tikan, Siseministeerium - esitlus ja video
  • Määruse "Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ muudatuste kohaldamine praktikas - Karmo Kuru, Päästeamet - esitlus ja video
  • Määruse „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ muudatuste kohaldamine praktikas - Heikki Rajalo, Päästeamet - esitlus ja video