Päästeameti ja Häirekeskuse andmelao PÄHKAL arendamine

Projekti eesmärk on Päästeameti ja Häirekeskuse analüüsivõimekuse suurendamine läbi hõivatud andmete ulatuse suurendamise ning analüüsiprotsesside kiirendamise.

Projekti läbiviimisega suurendavad Päästeamet ja Häirekeskus koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega analüüsivõimekust läbi hõivatud andmete ulatuse suurendamise ning analüüsiprotsesside kiirendamise. Paraneb hädaabiteadete menetlemise ja pääste- ning ennetusvaldkonna teenuste kvaliteet.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse kuuluv Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) toetab Päästeametit infosüsteemide arendustööde soetamisel 154 560,00 euroga. Toetus koosneb 85% EL regionaalarengu fondist ja 15% riiklikust kaasfinantseeringust.

Toetuse saajaks ja projekti elluviijaks on Päästeamet, Raua 2, 10124 Tallinn.

Logo