Päästeameti juhtkond

Kuno Tammearu

Päästeameti peadirektor

Kuno Tammearu on juhtinud Päästeametit alates 2013. aastast. Enne peadirektoriks saamist töötas Kuno Tammearu Päästeameti peadirektori asetäitja ja päästevaldkonna juhina. Kuno Tammearu on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia, omandanud magistrikraadi haldusjuhtimises Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõtte strateegilise juhtimise valdkonnas.

E-post: ...

Tauno Suurkivi

Peadirektori asetäitja

Tauno Suurkivi on Päästeameti peadirektori asetäitja päästetöö, ennetustöö, ohutusjärelevalve, demineerimise, hädaolukordadeks valmisoleku ja vabatahtliku pääste alal.

E-post: ...

Andreas Anvelt

Peadirektori asetäitja
Andreas Anvelt

Päästeameti peadirektori halduse ala asetäitja alluvusse kuuluvad arendusosakond, haldusosakond, personali- ja asjaajamise osakond, rahandusosakond, õigusosakond, kommunikatsiooniosakond, Eesti tuletõrjemuuseum, infoturbeekspert ja julgeolekuekspert.


E-post: ...


Päästeameti juhtkonna liikmetega kohtumiseks palume eelnevalt registreeruda telefonil: 628 2000