Päästeameti juhtkond

Kuno Tammearu

Päästeameti peadirektor

Kuno Tammearu on juhtinud Päästeametit alates 2013 aastast. Enne peadirektoriks saamist töötas Kuno Tammearu Päästeameti peadirektori asetäitja ja päästevaldkonna juhina. Kuno Tammearu on lõpetanud Eesti Riigikaitse Akadeemia, omandanud magistrikraadi haldusjuhtimises Tallinna Tehnikaülikoolis ja hetkel omandab Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõtte strateegilise juhtimise valdkonnas.

E-post: kuno.tammearu@rescue.ee
Telefon: 628 2001

Tauno Suurkivi

Peadirektori asetäitja

Tauno Suurkivi on Päästeameti peadirektori asetätija päästetöö, ennetustöö, ohutusjärelevalve demineerimise, hädaolukordadeks valmisoleku ja vabatahtliku pääste alal.

E-post: tauno.suurkivi@rescue.ee
Telefon: 628 2003

Kairi Rikko

Peadirektori asetäitja

Kairi Rikko on Päästeameti peadirektori asetätija halduse, personali ja asjaajamise, arenduse, andmekaitse ja infoturbe, kommunikatsiooni, rahanduse, õiguse ja tuletõrje muuseumi alal.

E-post: kairi.rikko@rescue.ee
Telefon: 628 2004


Päästeameti juhtkonna liikmetega kohtumiseks palume eelnevalt registreeruda telefonil: 628 2000