Päästeameti töökorraldus viiruseohu ajal

Päästeamet jätkab teenustega ühiskonna ohutuse ja turvalisuse tagamiseks: pääste- ning demineerimistööga, samuti ohutusjärelevalves ehitusvaldkonnale ohutusalase nõu andmise ning järelevalvega. Eesti elanike ohutuse ja turvalisuse tagamises järeleandmisi ei tehta.

Viiruse leviku piiramiseks peatas Päästeamet ajutiselt kodunõustamised ja ohutusjärelevalve inspektorite vastuvõtud.

Alates 18. maist jätkuvad ohutusjärelevalve kontrolli teenused ja vähendatud mahus kodunõustamised:

  • Kodunõustamisi tehakse vaid seal, kus see on hädavajalik.Kindlasti ei lähe me riskirühma kuuluva inimese juurde. Kodunõustamisel jälgitakse kõiki hügieenireegleid ja distantsihoidmist, ühtlasi on inimesel alati õigus kodunõustamisest keelduda.
  • Edasi liigub ka projekt „Kodud tuleohutuks“ – õigupoolest on projektiga kogu aeg tööd tehtud, kuid nüüd saab minna edasi kodudes tehtavate tööde juurde.
  • Ohutusjärelevalve inspektorite vastuvõtud jätkuvad eelkõige eriolukorra ajal kasutatud elektrooniliste vastuvõttudega. Kui elektroonilisest vastuvõtust ei piisa, siis vajadusel võetakse kliente vastu ka kohapeal, järgides kõiki hügieenireegleid ja distantsihoidmist. Inspektoriga saab kiirelt ühendust telefoni või e-posti teel. Kontaktid leiad siit. Võtke vajadusel julgelt inspektoriga ühendust.
  • Kemikaali- ja tuleohutusjärelevalve kontrollidega jätkatakse, kus vaja, välja arvatud neis hoonetes, mis on viiruse leviku takistamiseks suletud.
  • Ehituskontrolli inspektorid menetlevad edasi ehitusprojekti- ja kasutusloataotluseid, mis laekuvad Ehitisregistri kaudu. Kasutusloa ülevaatuseid tehakse, kui sellega ei kaasne viiruse leviku riski suurendamist. Kui viiruse leviku riskid on maandatud, siis ühtegi vajalikku ülevaatust ehituskontrolli osas ära ei jäeta.

Päästeameti hoonetes võib külalisi viibida vaid hädavajadusel. Alates 01. juunist on Eesti Tuletõrjemuuseum taas üksik-külastajatele (kuni viis inimest) avatud. Komando külastusi hetkel ei toimu. 

See tähendab, et jätkuvalt on peatatud ekskursioonid Päästeameti hoonetes ning suletuks jääb esialgu ka Tuletõrjemuuseum. 

Päästeametis kutsuti 13. märtsil kokku üleriiklik staap, mille ülesandeks sai Päästeameti ja ühtse päästevõrgustiku töö tagamine eriolukorra ajal. Lisaks kutsuti kokku ka Päästeameti regionaalsed staabid ning eraldi staap Saaremal. 

17. märtsil määras eriolukorra juht Jüri Ratas piirkondlikeks eriolukorra tööde juhtideks Päästeameti päästekeskuste juhid ning lisaks eraldi eriolukorra tööde juhi Saaremaale.  Eriolukorra juhid määrati selleks, et toetada igasugust infoliikumist valitsuse ja kohalike omavalitsuste vahel ning aidata eriolukorra juhi korraldusi võimalikult tõhusalt ellu viia. Eriolukorra tööde juhi kõige tähtsamaks ülesandeks on kohaliku omavalitsuse toetamine ning ühtses infos hoidmine, regiooni murede kaardistamine ning nende lahendamine.

15. maist staapide tegevus lõpetati, kuid oleme siiski valmis neid vajadusel uuesti käivitama. 

2019. aastal koostati käsiraamat, kuhu on koondatud eesti, vene ja inglise keeles juhised, kuidas toime tulla erinevate kriisiolukordadega.