Päästekeskuste ülesanded ja juhid

Päästeametis arendavad, planeerivad ja juhtivad tegevusi osakonnad ning tegevusi viivad ellu regionaalsed päästekeskused ja demineerimiskeskus. Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne Päästekeskused korraldavad igapäevast päästetööd, ohutusjärelevalvet, päästalast ennetustööd, demineerimist ja kriisireguleerimist.

Marko Rüü

Põhja päästekeskuse juht

Marko Rüü juhib Põhjapäästekeskust alates 1. jaanuarist 2018. Marko Rüü on olnud päästevaldkonnaga seotud kogu oma tööelu – asudes teenistusse 1995. aastal Tallinna tuletõrje– ja päästeameti tuletõrje järelevalve osakonna nooreminspektorina, jätkates teenistust tuleohutusjärelevalve osakonnas erinevatel ametikohtadel kuni ohutusjärelevalve osakonna juhatajani välja. Marko Rüü on lõpetanud Sisekaitseakadeemia päästeteenistuse eriala, omandanud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste magistrikraadi ning jätkanud õpinguid infotehnoloogia valdkonnas.

E-post: ...
Telefon: 628 7500

Ailar Holzmann
Ida päästekeskuse juht
E-post: ...
Telefon: 339 1901
Margo Klaos
Lõuna päästekeskuse juht

Margo Klaos juhib Lõuna päästekeskust alates 2006. aastast. Margo on lõpetanud Sisekaitseakadeemia päästekolledži päästeinsenerina ja Tallinna Tehnikaülikoolis magistriõppe haldusjuhtimises. Päästekeskuse juht on praegu seotud õpingutega Tartu Ülikooli doktoriõppes sotsioloogia erialal.

E-post: ...
Telefon: 733 7301

Heiki Soodla
Lääne päästekeskuse juht

Heiki Soodla juhib Lääne Päästekeskust alates 2017. aastast. Heiki Soodla alustas oma tööelu päästjana Tallinnas ja Jõgevamaal, peale Sisekaitseakadeemia lõpetamist jätkas tööd lektorina Väike-Maarja Päästekoolis, juhtides seejärel päästeala õppetooli Sisekaitseakadeemias ning päästetööde osakonda Päästeametis.

E-post: ...
Telefon: 4447801