Päästesõidukite soetamine keskkonnaõnnetustele reageerimiseks

Projekti eesmärk on soetada Päästeametile multifunktsionaalsed päästesõidukid, et tagada veelgi tõhusamalt keskkonnahädaolukordadele reageerimise võimekus likvideerida samaaegselt kuni 600 ha suuruseid ulatuslikke metsa- ja maastikupõlenguid neljas piirkonnas ning seeläbi vähendada neist hädaolukordadest tulenevaid kasvuhoonegaaside heitkoguseid, välisõhu saastumist ning riske inimeste tervisele.

Projekti raames soetab Päästeamet metsa- ja maastikupõlengute likvideerimisvõimekuse suurendamiseks 12 uut multifunktsionaalset päästesõidukit. Soetatava päästetehnika multifunktsionaalsus võimaldab neid kasutada lisaks metsa- ja maastikupõlengutele ka muude keskkonnaõnnetuste ning hädaolukordade korral päästetöö tegemiseks, kinnitatud hädaolukordade riskianalüüsides nimetatud meetmetest lähtuvalt.

Projekti tulemusena suureneb Päästeameti metsa- ja maastikupõlengute likvideerimisvõimekus.

Riigile kuuluv sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Päästeametit keskkonnaõnnetustele reageerimiseks vajaliku tehnika soetamisel 2 876 440,72 euroga.

Keskkonna-hädaolukordadeks valmisoleku tagamise infrastruktuuri arendamise toetusmeetme töötas välja Siseministeerium.

Toetuse saajaks ja projekti elluviijaks on Päästeamet, Raua 2, 10124 Tallinn.