Riskianalüüsi kokkuvõte

Kemikaaliseaduse järgi on riskianalüüsi kokkuvõte suurõnnetuse ohuga ja ohtliku ettevõtte kohustuslik dokument, mis tuleb teha taotluse alusel avalikult kättesaadavaks.

Riskianalüüsi kokkuvõte hõlmab vähemalt teavet suurõnnetuse riski, inimese elule, tervisele ja keskkonnale avalduvate võimalike tagajärgede ja ohuala suuruse ning suurõnnetuse korral kohustusliku käitumise kohta.

Ettevõtja peab esitama riskianalüüsi kokkuvõtte koos riskianalüüsi või ohutusaruandega kooskõlastamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Kooskõlastatud riskianalüüsi kokkuvõtte edastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teadmiseks ettevõtte asukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.

Riskianalüüsi kokkuvõtte näidis