Saare Kõmin 2019

20.-24. maini on Päästeameti demineerijad suurte jõududega Saaremaal, et otsida ja kahjutuks teha lõhkekehi. Kõik leitavad ja hävitatavad lõhkekehad aitavad muuta ohutumaks ümbritsevat keskkonda.

Plaanilised demineerimistööd koondnime „Saare Kõmin“ all toimuvad Saaremaal juba teist korda. Eelmisel aastal:

  • reageeriti 30 väljakutsele
  • kontrolliti üle 20 000 ruutmeetri suurune maa-ala
  • kontrolliti 600 meetri ulatuses külateid
  • leiti kokku 324 lõhkekeha ja 512 padrunit

Kogu Eestis leiti ja tehti eelmisel aastal kahjutuks kokku 3880 lõhkekeha, neist 815 Saaremaal.

Demineerimistöödel osalevad neli Eesti pommigruppi, Politsei- ja Piirivalveamet ja Kaitseväe demineerimisüksus. Lisaks on kaasatud vaatlejatena ka Soome kaitseväe esindajad.

Kust lõhkekehi otsitakse?

Varasema kogemuse ja statistika põhjal on kaardistatud kohad, kust on kõige tõenäolisemalt võimalik lõhkekehi leida. Lähtutud on ka sellest, et nii kohalikud kui ka piirkonda külastavad inimesed võivad nendes kohtades suurema tõenäosusega kokku puutuda plahvatusohtlike esemetega. Lisaks on sel aastal kaasatud ka tuukrid, kes otsivad lõhkekehi Karujärvest.

Mida Sina saad ära teha?

Kutsume üles kõiki saarlasi ja muhulasi võimalikest lõhkekehadest teavitama. Kui keegi on leidnud mõne kahtlase eseme metsast, pööningult või veekogust, siis teavitage sellest kindlasti hädaabinumbril 112. Ära kahtlast eset mingil juhul ise puutu! Hädaabinumbril tuleks helistada isegi lõhkekeha kahtluse korral. Väljasõidu eest kelleltki tasu välja ei nõuta. 

Ole ettevaatlik!

  • Leides lõhkekeha ÄRA SEDA PUUDUTA ja helista numbril 112!
  • Eemaldu ohtlikust esemest
  • Teavita teisi läheduses viibijaid võimalikust ohust
  • Võimalusel piira ala ja tähista ohu olemasolu
  • Võimalusel oota abi ära

Lisainfo

Lisainfot on võimalik saada päästeala telefonil 1524. Lisaks on kõigil huvilistel võimalik demineerimistööde ja lõhkekehade kohta infot saada 18. mail Kuressaare lossihoovis toimuval Muuseumiööl Päästeameti telgist