Test teenused

Ehituskontrolli teenusHaldusmenetluse raames hinnatakse planeeringute, ehitusprojektide ning ehitiste ja toodete nõuetele vastavust ning vastavust kooskõlastatud projektile ja kehtivatele tuleohutusnõuetele. Teostatakse riikliku sundi tuleohutusnõuete täitmise tagamiseks. Projekteerimise, ehitamise jms aluseks olevate kehtivate õigusaktide, normide ja standardite täiendamine.
Ekspositsioonide teenusEesti päästevaldkonna ajaloo tutvustamine läbi muuseumi püsiekspositsiooni, hooajaliste näituste ja väljapanekute erinevatel üritustel. Teenuse raames luuakse interaktiivseid lahendusi eesmärgiga tõsta külastajate tuleohutusalast teadlikkust  ja anda ohutusalaseid käitumisoskusi ning pakkuda võimalust kogemuse kaudu tutvuda päästetööga läbi ajaloo kuni tänapäevani.  
Elanikkonna hädaolukorraks valmisoleku teenusTagatakse Eesti elanikkonna teadlikkuse, hoiakute ja käitumise paranemine läbi hädaolukorra käitumisjuhiste ning fookusgruppide koolitamise. Kaasatakse koostööpartnereid (sh vabatahtlikud, KOV-d jne) teenuse eesmärgi elluviimisele.
Elanikkonna plahvatusohutuse teadlikkuse teenusTeenuse raames tegeletakse elanikkonna plahvatusohu teadlikkuse tõstmisega vastavalt seatud teenuse eesmärgile, valides selleks sihtgrupile sobivaima protsessi: koolitus, teavitus, nõustamine.
Elanikkonna tuleohutuse teadlikkuse teenusTeenuse raames tegeletakse elanikkonna tuleohutuse teadlikkuse tõstmisega vastavalt seatud teenuse eesmärgile, valides selleks sihtgrupile sobivaima protsessi: koolitus, teavitus, nõustamine.