1. maist muutus Päästeameti struktuur

Alates 1. maist tekkis kõikidesse päästekeskustesse kriisibüroo (KRB). Tegemist on uute büroodega ning uute juhtide leidmiseks on alustatud otsingutega.

Kolmes päästekeskuses juhi otsingud veel kestavad, kuid ida päästekeskuse kriisibürood hakkab juhtima senine valmisoleku büroo juhataja Indrek Pung.

Kriisibürood hakkavad nõustama ja teostama järelevalvet kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse üle regioonis, korraldavad ulatusliku evakuatsiooni ning varjumisega seonduvat. Samuti korraldavad nad elanikkonnakaitse ja kriisialast väljaõpet ning valmistavad ette ka ohuteavitusega seonduva.

Loetelu ei ole kindlasti ammendav, kuna tegemist on väga värske otsuse ja muudatustega, seega saame me nende tööst veelgi täpsemalt teada lähiajal. Lisaks kriisibüroo loomisele, luuakse uued ametikohad ka ohutusjärelevalve büroode koosseisu. Ametikoha nimetus hakkab olema varjumiskoha nõunik.

Muudatused sellega aga ei piirdu. Valmisoleku büroo nimi muutub päästetööbürooks (PTB), et oleks selge seos päästetöö osakonnaga. 

Päästeameti struktuuri joonis