Abivajaja vaatest oli 2022 südamlik aasta

2022. aasta näitas, et päästemeeskondadega kokku puutunud kliendid jagavad häid soove ka rasketes olukordades. Inimesed usaldavad päästemeeskondi ning saavad alati nende abile kindlad olla, kuna elanike sõnul on päästemeeskonnad professionaalsed, kiire reageerimisega, viisakad ning rahulikud ka ajakriitilistes olukordades.

Abivajajad toovad välja, et päästemeeskonnad on viisakad ning hoolivad. On märgatud mõistliku talitamist ohuolukorras, mille tulemusel on inimesed tänulikud, et kahjustused ja lisakahjud on minimaalsed. Põhjalik kontroll päästemeeskondade poolt on taganud ohutuse ja kindlustunde ka pärast õnnetust.

Tagasisidest lähtuvalt, peetakse päästjate tööd väga tänuväärseks ning ka ühiskond teadvustab palgavahe probleemi ning palgatõusu peetakse vajalikuks. Abivajajad märkavad ja tunnustavad päästjate missioonitunnet ning kiidavad head kommunikatsioonioskust, sest päästjate saabudes, saabub ka turvatunne.

Mis saaks üht tunnet paremini edasi anda kui tsitaat elust enesest: ,,Vabatahtlik päästekomando saabus kohale täpselt õigel hetkel, meeskonna lülide omavaheline koostöö kõneles parimast tiimikultuurist. Seletuste võtmisel hoiti meeldivalt neutraalset, pigem isegi toetavat joont. Kõlab trafaretselt, kuid sellised inimesed on eeskujuks nii ametialaste soorituste kui ka elukäsitluse osas.’’

Eriliselt tooksin välja abivajaja tänusõnad konkreetsetele päästemeeskondadele ja meeskonnavanematele:

Pirita päästekomando liikmed olid väga asjalikud, abivalmid ja sõbralikud“.

“Kiidan kõiki päästjaid tubli töö eest kustutustöödel, eriti suur tänu Saverna vabatahtlikele päästjatele (olid väga kiirelt kohal ja aitasid vanainimesed majast välja). Väga suured tänud kõigile päästemeeskonna inimestele“.

„Kohale jõudnud Nõmme komando mehed olid väga professionaalsed ja tegutsesid kiirelt. Eriti tänaks väga sõbraliku ja ausate vastuste eest sinise kiivriga juhti“.

Hannes Kukke on suurepärane esmareageerija, tänu tema juhistele ja tähelepanekutele sai olukord kiiresti kontrolli alla - loodan, et kõik esmareageerijad on samal tasemel ning siit tuleb ka minu hinnang kogu päästeteenistuse kohta. Ta oskas olukorda õigesti hinnata, jäädes seejuures rahulikuks, kuid kindlaks oma nõudmistele. Suurepärane töö!“

“Jäin väga rahule suhtluse ja professionaalse tegutsemisega. Aitäh Paide päästekomandole!’’

“Kiire, asjalik, viisakas ja põhjalik teenindus. Ammu pole nii head teenindust kohanud. Suur tänu nendele toredatele päästjatele kes käisid Pokka talus Põlvamaal!“

„Kiire operatiivne olukorra lahendamine. Tegemist oli kulu põlenguga, olukord saadi kiiresti kontrolli alla. Kustutustöödel osalesid Risti tuletõrjujad ning ka Palivere vabatahtlikud. Suur suur aitäh abi eest!“

“Väga sõbralik suhtlemine kannatada saanud perega. Põlva päästjad vajavad erilist tunnustust.“

Enim tagasiside saanud meeskonnavanemad:
Jan Trakmann
Marek Kutsar
Sergei Larionov
Rivo Subi
Tõivo Tim Nõlvak

Edit Tammepõld
Päästetöö osakonna nõunik