Alarmsõidukite disainist

2022. aastal võtsime kasutusele uue päästevõrgustiku alarmsõidukite disaini. Uus disain oli vajalik päästevõrgustiku alarmsõidukite väljanägemise ühtlustamiseks, aga ka liikluses silmapaistvuse parandamiseks.

Esmakordselt alarmsõidukina arvele võttes peavad sõidukid vastama tingimustele. Kahjuks on ette tulnud olukordi, kus disainijuhendit tõlgendatakse erinevalt ning tehnikat on kleebistatud valesti. Kui selgubki, et midagi on valesti läinud, siis tagantjärgi on raske muudatusi teha.

Paljud vabatahtlikud on uuendamas oma sõidukiparki ning selleks, et kogu protsess sujuks paremini, oleme kehtestanud kindlad protseduurireeglid:

  1. Enne sõiduki arvele võtmist (alarmsõidukina esmaregistreerimist) tuleb hinnata selle vastavust koostöölepingule ja seda, kas Päästeamet näeb vajadust selle sõiduki kasutamiseks alarmsõidukina. Kui Päästeamet ei näe sellele sõidukile (koostöö)rakendust, siis edasised tegevused alarmsõidukina registreerimiseks ei ole vajalikud (kontakt: piirkondlik vabatahtlike koordinaator).
  2. Enne kleepimistöödega alustamist tuleb VPK-l esitada Päästeametile disaini eskiisjoonis ja kleepimistööde hinnapakkumus. Sõiduki disain peab olema vastavuses Päästeameti 2024. aasta disainijuhendiga ja Vabariigi Valitsuse määruses nr 77 (alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord) toodud nõuetega. See on vajalik kompenseeritavate kulude planeerimiseks ja disainijuhendile vastavuse kontrollimiseks.
  3. Kleepetööde hüvitamise piirmäär on 2500 eurot (ilm käibemaksuta). Kui tööde maksumus ületab piirmäära, siis seda osa Päästeameti ei hüvita.
  4. Kui kleepetööd tehtud, tuleb VPK-l esitada Päästeametile taotlus ja pildid kleebitud sõidukist, misjärel Päästeamet saadab Transpordiametile kirjaliku nõusoleku sõiduki alarmsõidukina registreerimiseks. Taotluse vormi saad siit.
  5. Kui päästesõiduk on Transpordiametis alarmsõidukina registreeritud, võib VPK esitada arve Päästeametile kleepimise kulude hüvitamiseks (kulunud summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot KM-ta)

Seega lühidalt kõige olulisem:

  • Disainikavand ja hinnapakkumine tuleb enne tööle asumist Päästeametiga kooskõlastada
  • Päästeamet hüvitab kleepetöid maksumuses kuni 2500 eurot (käibemaksuta).

Meeldetuletuseks ka alates 8. märtsist 2024 kehtiv päästesõidukite tähistamise info.

Margus Möldri
Päästeameti vabatahtlike koordinaator