Alates homsest jääb suure tuleohuga aeg kehtima vaid Jõgeval

Alates 7. juulist jääb suure tuleohuga piirkonnaks Eestis vaid Jõgevamaa. Ülejäänud Eesti Vabariigi territooriumil jääb kehtima tuleohtlik aeg, mis tähendab, et looduses tohib tuld teha vaid selleks ette nähtud kohtades. Jõgevamaal kehtima jääv suure tuleohuga aeg tähendab eelkõige lisapiirangud metsas- ja maastikul liikumisel, st keelatud on metsas ja maastikul suitsetamine, grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine, sh selleks ettevalmistatud kohtades.

Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest. Tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses langenud ning seetõttu jääb ainsaks suure tuleohuga piirkonnaks Eestis Jõgevamaa. Oluline on aga siiski silmas pidada nii grillimisel kui ka lõkke tegemisel metsas, maastikul kui koduaias peamisi tuleohutusnõudeid, sest ka väiksest maastikupõlengust võib saada hetkega ulatuslik ja traagiliste tagajärgedega põllu- või metsapõleng.

Pea meeles, et:

  • Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise keskuse lõkkekohti, mille asukohad on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikest omavalitsustest.
  • Kodus tuld tehes, tee lõkkease mittesüttivale pinnale ning hoia käepärast esmased kustutusvahendid.
  • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega – kuni 5 m/s.
  • Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, lõkkel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga.

Täpsemat infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saad küsida päästeala infotelefonilt 1524. Ühtlasi tuletab Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt.