Alates homsest suure tuleohuga aeg Ida-Virumaal enam ei kehti, jääb kehtima tuleohtlik aeg

Alates 7. juulist suure tuleohuga aeg Ida-Virumaal enam ei kehti. Jääb kehtima tuleohtlik aeg, mis tähendab, et looduses tohib tuld teha vaid selleks ette nähtud kohtades.

Suure tuleohuga aja lõpetamisel lähtuti eelkõige muutunud ilmastikuoludest. Tänu vihmasadudele on suur tuleoht looduses langenud ning seetõttu jääb ainsaks suure tuleohuga piirkonnaks Eestis Jõgevamaa. Oluline on aga siiski silmas pidada nii grillimisel kui ka lõkke tegemisel metsas, maastikul kui koduaias peamisi tuleohutusnõudeid, sest ka väiksest pinnasepõlengust maastikupõlengust võib saada hetkega ulatuslik ja traagiliste tagajärgedega maastiku- või metsatulekahju.


Pea meeles, et:

  • Metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada Riigimetsa Majandamise Keskuse lõkkekohti, mille asukohad on leitavad internetilehelt www.rmk.ee. Infot avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside kohta saab ka kohalikest omavalitsustest.
  • Kodus lõket tehes, tee lõkkease mittesüttivale pinnale ning hoia käepärast esmased kustutusvahendid.
  • Lõket tohib teha vaid nõrga tuulega – kuni 5 m/s.
  • Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, lõkkel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada veega või summutada liivaga.


Täpsemat infot ohutuks grillimiseks ja lõkke tegemiseks saad küsida päästeala infotelefonilt 1524. Ühtlasi tuletab Päästeamet tuletab meelde, et kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt.