Alates tänasest tuleb kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kanda küttesüsteemide portaali

Tuleohutuse seaduse muudatuse kohaselt peavad pottsepad ja korstnapühkijad alates 2021. aasta 01. märtsist kõik küttesüsteemidega seotud toimingud kandma küttesüsteemide portaali. Enne 1. märsti tehtud tööde kohta antud pabertõendid kehtivad tähtajani ning neid portaali ei kanta. Küttesüsteemi omanik saab portaalist infot ainult enda küttesüsteemi hooldus- ja remonditööde kohta.

Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal koondab edaspidi kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd. Küttesüsteemide portaali eesmärk on omada ülevaadet Eestis kasutusel olevatest tahkeküttesüsteemidest ning nende ohutusest, vähendada küttekolletest alguse saanud tulekahjude ja neis hukkunute arvu.

„Kui seni on korstnapühkijad, pottsepad, klient ja Päästeamet omavahel suhelnud aktide, passide ja kirjavahetuse teel, siis tuleohutuse seaduse muudatuste jõustumisega muutub küttesüsteeme puudutav töökorraldus oluliselt kaasaegsemaks,“ kiidab Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe. „Kogu küttesüsteemide seisukorda puudutav teave kolib elektroonilisse keskkonda – küttesüsteemide portaali. See tähendab, et korstnapühkijad ja pottsepad hakkavad oma tehtud töödest, sealhulgas ka korras küttesüsteemidest, esitama infot just portaali ning 200 000 Eesti ahju, kaminat ja pliiti saab kaardistatud,“ selgitab Tähe.

Olgugi, et praegu edastavad korstnapühkijad Päästeametile infot ohtlike küttesüsteemide kohta ning pottsepad väljastavad küttesüsteemide passe, siis nii täpset ülevaadet ei ole Päästeamet küttesüsteemide seisukorra kohta varem omanud. Pottsepad ja korstnapühkijad näevad portaalis ülevaadet tehtud töödest ning tegemata tööde intervallidest. Küttesüsteemi omanik saab samuti väga hea ülevaate enda küttesüsteemi korrasoleku ja puhastamise vajaduse kohta. Lisaks koondab portaal ka korstnapühkijate ja pottseppade kontaktandmeid. Seega, kui on tarvis kutsuda korstnapühkija, on võimalik õige inimene enda maakonnas kiiresti üles leida.

Küttesüsteemide portaali tutvustamiseks toimub lähiajal veebikoolitus. Koolituse edukaks läbimiseks tuleb kõigil osalejatel eelnevalt veenduda toimiva ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID olemasolus ja tutvuda küttesüsteemide portaali demo keskkonnaga (SIIN). Küttesüsteemide portaali on võimalik kasutada veebibrauserites Google Chrome või Mozilla Firefox. Demo keskkond on loodud õppe-eesmärgil ning seal sisestatud aktid ja ettepanekud ei kandu üle avalikuks kasutuseks mõeldud küttesüsteemide portaali.

1. märtsil 2021. a jõustub tuleohutuse seaduse muudatus, mille eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulka, teadvustada inimestele nende endi vastutust tuleohutusnõuete täitmisel, vähendada tules hukkunute arvu ning luua senisest paindlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks.