Algab taasiseseisvunud Eesti ajaloo kõige suurem kriisiõppus CREVEX 2023

Täna, 28. septembril algab Muugal ametkondade, omavalitsuste ja erasektori ühine suurõppus CREVEX 2023, kus harjutatakse üleriigilise hädaolukorra lahendamist ja omavahelist koostööd. Kohalikud elanikud õppuse tegevustele reageerima ei pea.

Riigikantselei poolt keskselt koordineeritud ja Päästeameti korraldatav Eesti lähiajaloo suurim kompleksõppus CREVEX23 (crisis and evacuation exercise) Muugal keskendub eelkõige ulatuslikule evakuatsioonile, kriisikommunikatsioonile ja suuremahulistele päästetöödele. Õppusele kaasuvad mitmed riigiasutused, erasektor, Viimsi, Jõelähtme, Maardu, Saue ja Tallinna omavalitsused ning 1100 vabatahtlikku rollimängijat. Õppus kestab 31 tundi järjest.

„Päästeamet harjutab õppusel kolme valdkonda – päästetöid, ohuteavitust ja evakuatsiooni, ent meie jaoks on suurim väljakutse just evakuatsioon, sest seda pole me saanud varem harjutada. Õppusel osaleb 1100 vabatahtlikku, kelle panus on hindamatu, sest vaid treenides saame vilunuks. Päästeamet arendab iga päev oma võimekusi, kuid õppused on äärmisel vajalikud, et end panna proovile ja leida kitsaskohad,“ ütleb Päästeameti peadirektor Margo Klaos.

Klaos tunnustab kõiki osapooli, kes on õppuse ettevalmistusega juba mitu aastat vaeva näinud. „Sellise riikliku õppuse õnnestumine on suur töö. Mul on hea meel, et oleme saanud seda teha koos heade partneritega ja neid on lisandunud ka protsessi käigus. Ametkondade koostöö muudab Eesti turvalisemaks paigaks.“

Õppuse stsenaariumi järgi põrkavad Muugal kokku kütuserongid ja süttivad põlema. Suurele tulekahjule lisandub täiendav plahvatuse oht, mis sunnib elanikud evakueeruma. Proovile pannakse suuremahulise evakuatsiooni korraldamine nii Muuga sadamast, kui ohuga piirnevast alast.

Õppusele on värvatud üle tuhande vabatahtliku, kes mängivad evakueeritavaid. Ükski kohalik elanik oma kodust reaalselt lahkuma ei pea. Rollimängijate abiga testitakse, kuidas õnnestub evakueerida 1100 tsiviilelanikku sh koolidest ja hoolekandeasutustest ning mängitakse läbi kogunemiskohtade ja majutuskohtade korraldus. Rollimängijad saavad põneva kogemuse ja annavad olulise panuse õppuse õnnestumiseks.

Õppuse ajal mängitakse reaalselt läbi ka ohuteavituse edastamine. See tähendab, et ohualasse jäävatele telefonidele saadetakse õppuse infoga SMS-e (EE-ALARM), toimub raadio- ja tele ohuteavitus Eesti Rahvusringhäälingu kanalites ning õppuse ohualas (Muuga piirkonnas) kõlavad sireenid.

Ohuteavitus on õppuse osa ja sellele reageerima ei pea!

„CREVEX on suurõppus, kuhu kaasuvad nii kohalik omavalitsus, kui ka riigitasand ja mille õnnestumise võti on koostöö. Tahame testida, kas paberil kirjas olevad plaanid ka reaalses elus töötavad ja millega täpselt nii mastaapse hädaolukorra lahendamisel rinda peab pistma,“ märgib õppuse juht Marti Magnus.

Õppuse fookuses on eelkõige ulatuslik evakuatsioon, kuid ka kriisikommunikatsiooni toimimine ja päästetööd ning ametkondade vaheline koostöö korraldamine ja tegevuste koordineerimine, ütleb Magnus. „Mängime läbi väga musta stsenaariumi, kus kokku langeb võimalikult palju halbu asjaolusid. Reaalses elus oleks sellise sündmuste ahela tekkimine vähetõenäoline, kuid mitte võimatu,“ lisab ta.

Õppusest võtavad osa Päästeamet, PPA, Tallinna Kiirabi, PERH, Tallinna Sadam sh Muuga sadamas paiknevad ettevõtted, kohalikud omavalitsused – Maardu, Viimsi, Tallinn, Jõelähtme, Saue. Samuti Kaitseliit, Naiskodukaitse, Kaitsevägi, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium ja Riigikantselei.

CREVEX-i laiem eesmärk on tõsta nii riigi kui ka elanikkonna teadlikkust kriisvalmidusest, testida uusi ja juba kasutusel olevaid ohuteavituskanaleid ning harjutada hädaolukorra lahendamist.

Õppus toimub 28.-29. septembril. Esimesel õppuse päeval toimuvad suuremahulised välitegevused, teisel päeval jätkub õppus staabiõppuse formaadis.