Algas Päästeameti ohuteavituskampaania

Elanikkonna ohuteavituskampaania fookuses on ohuteavituse vahendid ja kanalid. Lisaks juba kasutusel olnud SMS-teavitusele plaanib riik aasta lõpuks paigaldada üle-eestilise ohusireenide võrgustiku. Kampaania on jälgitav online- ja sotsiaalmeedias, videote ja välireklaamina.

EE-ALARM SMS-i testis Päästeamet viimati Tallinna Jõe tänava gaasilekke sündmusel ja sama lahendust kasutas ka Terviseamet Saaremaa veereostuse teavituseks. Ohu korral on oluline jälgida usaldusväärseid riiklikke kanaleid nagu Eesti Rahvusringhäälingu TV- ja raadiokanalid, lehekülgi kriis.ee, olevalmis.ee. Alla on võimalik laadida mobiilirakendus „Ole Valmis!“, helistada riigiinfo telefonil 1247. Jooksvat infot saab Päästeameti sotsiaalmeediakanalitest Twitter ja Facebook.

Ohuteavituse kampaania reklaambänner

Plaanitav ohusireenide võrgustiku loomine on elanikkonnakaitse suurim investeering viimase 30 aasta jooksul. Käesoleva aasta lõpuks on kavas paigaldada 100 sireeniposti üle Eesti. Helisignaali edastatakse sõjalise ohu, suurõnnetuste, hädaolukordade (nt kiirgusõnnetus, õnnetus ohtlike kemikaalidega) korral. Sireene hakatakse testima kord kvartalis. Testimisel kasutatakse sama heli, mis reaalse ohu korral. Ohuolukorra teavitamiseks edastatakse minuti pikkune tõusev-langev heli, mida korratakse 30 sekundi järel kolm korda. Sireenide käivitumise korral tuleb esimesel võimalusel varjuda, otsida lisainformatsiooni ning käitu vastavalt saadud juhistele.

Varjumisel eristatakse: „avalik varjumiskoht“ (mõeldud avalikus ruumis olevatele inimestele varjumiseks), „varjumiskoht“ (kodu või tööruumid, kus inimene ohu hetkel on) ja „varjumisruum“ (akendeta, soovitavalt betoon/kivi seintega ruum, näiteks vannituba). Lisaks sõjalisele ohule võib varjumine vajalikuks osutuda erakorraliste ilmastikuolude või ulatusliku õhusaaste korral.

Eestil on elanike kaitsmiseks ohuteavitussüsteem ning ohuolukorras järgi ametkondade poolt antavaid juhiseid! Käitu vastavalt, sest ainult nii saab riik sind aidata. Ole valmis, ole teadlik!