Aprillis ja mais on demineerijad Saaremaal suurendatud jõududega

Sel kevadel toimub Saaremaal järjekordne demineerimisoperatsioon „Saare kõmin“, kuid erinevalt varasematest aastatest on aprillis ja mais saarel paikselt üks pommimeeskond, et teostada demineerimistöid.

Eelnevate aastate kogemuste põhjal võib öelda, et demineerijate kõige töisem periood aastas on kevad, kui on suurim võimalus leida loodusest lõhkekeha. On teada, et Saaremaal toimusid II maailmasõja ajal ägedad lahingud, millest jäi maha palju lõhkematerjali ja mida jätkuvalt päevavalgele tuleb.

Sellest tulenevalt otsustati sel kevadel kahe kuu jooksul viibida ühe meeskonnaga paikselt Saaremaal, et olla valmis kiiresti reageerima demineerimisalastele sündmustele. Kui meeskonnal parajasti operatiivset sündmust ei ole, liigutakse saarel ringi ja tehakse otsingutöid. Demineerijate eesmärgiks on võimalikult palju eluohtlikku kraami üles leida ja hävitada, muutes nii Saaremaad aasta-aastalt turvalisemaks.

Eelmistel aastatel on Saaremaal demineerimistöid tehtud nädala kaupa ja suure hulga inimestega. Nüüd minnakse väikese meeskonnaga, kuid kohapeal toimetatakse kaks kuud järjest. Samuti jätkub koostöö Kaitseväe demineerijatega, kes liituvad meeskonnaga vähemalt ühel nädalal, et olla abiks otsingu- ja hävitamistöödel.

Kevadel leitakse lõhkekehi kõige rohkem seetõttu, et vahetult pärast lume sulamist, kui loodus ei ole veel tärganud, on maapinnal lihtsam lõhkekehi märgata. Kevaditi tehakse majapidamistes ka suurpuhastust: koristatakse garaaže ja keldreid, kust võib leida lõhkematerjali. Vahel avastatakse lõhkekehi ka vanametalli seast.

Lõhkekehad võivad olla väga erineva kuju ja suurusega. Kui lõhkekehale on iseloomulik metallkest ja kuju, siis lõhkeaine võib samuti olla väga erinevat värvi ja kujuga ning olla oma olekult pulbriline või tahke.

Lõhkematerjali vabatahtlik loovutamine ei ole karistatav, seega üleskutse kõigile – teavitage meid selle leiust! Helistage Häirekeskuse telefonil 112, misjärel antakse väljasõidukorraldus demineerijatele, kes tulevad sündmuskohale ja tegelevad leiuga edasi.

Lõpetuseks tuletame meelde, et kõik lõhkekehad on ohtlikud. Need on mõeldud tapmiseks, vigastamiseks, tehnika või taristu purustamiseks. Leides lõhkekeha, ei tohi seda ise kindlasti liigutada. Kui leid asub metsas, püüdke ohtlik leid märgistada käepäraste vahenditega, määrata võimaluse korral oma nutitelefoniga koordinaadid ja hoiatada läheduses olevaid inimesi.