Avanes taotlusvoor hüvitise taotlemiseks

Päästeamet korraldab taotlusvooru vabatahtlike päästekomandode toetamiseks.

Hüvitist saab taotleda vabatahtlike päästekomandode ja seltside:

  • komando inventari ning pääste-, ennetuse- ja isikukaitsevarustuse soetamiseks
  • komandohoone ja päästetehnika remondiks
  • pärast 11.02.2022 esmaregistreeritud sõidukite uuele disainile ülemineku kulude kompenseerimiseks

Digitaalselt allkirjastatud taotlused palume saata hiljemalt 28. novembril 2022 aadressile ...

Taotluse peab olema allkirjastanud Äriregistri andmetel allkirjaõigust omav isik. Vooru eelarvest ei toetata riigilõivude (näiteks Maanteeametis ümbervormistamine, sõidukite tehnoülevaatused) ning kindlustuste makseid.

Taotleja omaosalus peab olema vähemalt 20% toetuse kogusummast. Päästeselts võib esitada mitu taotlust.

Päästeameti peadirektori asetäitja juhitud komisjon kujundab oma otsuse soetuse või sõiduki kasutuseesmärki ning lepingulist vajadust arvestades. Komisjonile jääb otsustamisvabadus toetada taotlust osaliselt.

Enne taotluse sisu hindamist toimub taotluste kvalifitseerumisvoor, kus kontrollitakse:

  • kas taotlejal on sõlmitud Päästeametiga pääste- ja/või ennetustööl osalemise leping
  • taotluse allkirjastanu volitusi taotlejat esindada
  • taotlejal puuduvad võlgnevused Päästeametiga sõlmitud lepingute ja kohustuste täitmisel ning rahaliste eraldiste kasutamisel

Taotluse esitamisel palume kasutada vormi „Toetusvooru taotlus 2022“ ja edastamiseks juriidilise isiku ametlikku e-posti aadressi.

Hüvitise saamisel peavad tegevused ja soetused olema tehtud ning kuludokumendid esitatud hiljemalt 31. detsember 2022.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda päästekeskuse vabatahtlike koordinaatori poole või aadressil ...